Medische verklaringen

Waarom uw huisarts geen medische verklaring afgeeft 

Het afgeven van een medische verklaring is niet mogelijk op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

  • De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
  • Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ huisarts). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

Wat kunt u nu nog doen? 

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt de instantie die medische informatie nodig heeft toestemming verlenen een aantal concrete en feitelijke vragen te stellen aan uw huisarts. Deze schriftelijk gegeven informatie gaat gepaard met een nota conform de geldende tarieven medische informatieverstrekking.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Klik op de button om een verklaring de downloaden die u kunt afgeven aan de instantie die de geneeskundige verklaring vraagt. (Verklaring geen verklaring).

Download verklaring