Filica, Locaties voor wonen met zorg

Filica.nl geeft een overzicht van locaties waar senioren kunnen wonen met zorg.

Denk hierbij aan dementiezorg, lichte- en intensieve zorg, tijdelijk verblijf, revalidatie en palliatieve zorg.

Kijk voor meer informatie op: Filica